Beschrijving

Wij zijn Henk (55), Joke (59), Joost (24) en Harm (22). We hebben een gesloten bedrijf, melkkoeien en eigen jongvee-opfok dat Henk en Joke samen met hun zoons runnen. Ons bedrijf is verplaatst in 2014 vanwege de aanleg van de nieuwe N18. We hebben een maatlatstal, met veel aandacht voor dierwelzijn (koeborstels, geïsoleerd dak, dichte vloer, grote ventilator), arbeidsefficiëntie (al het vee onder één dak), ammoniakreductie (primaire mestscheiding, hellende vloer met giergoot), landschappelijke inpassing (deel houtwallen gehandhaafd, Twentse bouwstijl) en zijn energie-neutraal (warmtepomp, zonnepanelen, energiezuinige apparatuur). We hebben ons dak verhuurd aan Energie Coöperatie Enschede, we leveren stroom aan 75 huishoudens. We zijn bijzonder duurzaam en voldoen aan de eisen voor Planet Proof. We zijn liefhebbers van weidegang en fokkerij. We doen dit jaar voor de tweede keer mee aan de Campina Open Boerderijdagen!

 

Naar de organisator