Beschrijving

In DOUBLET verandert de expositieruimte in een atelier waar twee verschillende kunstenaars werken aan een nieuwe expositie. Deze kunstenaars kenden elkaar nog niet, waren tot nu toe niet (goed) bekend met elkaars werk. Ze geven op uiteenlopende manieren vorm aan hun ideeën en verhalen, werken met verschillend materiaal en staan niet per definitie op dezelfde manier in het leven.

Concordia is benieuwd wat er gebeurt als beide kunstenaars elkaar ontmoeten en gaan samenwerken. Is het bepalend voor het werk dat je maakt, of verandert het je idee over de ruimte of over kunst, beïnvloedt het je kunstenaarschap? Hoe ervaar je de werkwijze van de ander, kan jij die toepassen of er iets uit halen?

 

Naar de organisator