Het regionale landschap van de toekomst

Bibliotheek Enschede

Pijpenstraat 15, Enschede
16+

Beschrijving

Het medialandschap is heftig in ontwikkeling: kranten veranderen van eigenaar en beleid, internet voorziet ons van veel informatie en regionale radio en TV krijgen een andere functie. Hoe gaat het medialandschap van de toekomst er in de regio uitzien?

Wat zijn maatschappelijk gezien belangrijke en wenselijke functies van de regionale media? Wat verwachten wij van ze? Zijn zij ook in staat deze functies uit te voeren? En zo nee, waarom niet?

Bij de regionale krant, de regionale omroep en bij de lokale omroepen staan de redacties onder druk. Tijdsdruk, maar ook druk om te 'scoren,' en druk op het binnenhalen van inkomsten. Er is daardoor een gebrek aan journalistiek dat het nieuws overdraagt en duidt.

Maar er ontstaan ook nieuwe initiatieven op het terrein van informatievoorziening, nieuws en achtergronden van het nieuws. Lokale en regionale overheden ontwikkelen eigen initiatieven en maken steeds vaker gebruik van door hen zelf ontwikkelde informatiekanalen. Denk aan de eigen websites, eigen nieuwsbrieven en social media-pagina’s en laten de regionale pers links liggen. Wat zijn daarvan de achtergronden en is dit een wenselijke ontwikkeling?

Wat is de rol van de overheid bij de maatschappelijke functies van de pers?

Als er iemand iets verstandigs over al deze aspecten kan zeggen is het wel Henny Everts, oud-journalist van de Twentsche Courant en oud-hoofdredacteur van RTV Oost. We hebben hem gevraagd een schets te geven van de contouren van de regionale media in de toekomst.

Henny Everts verzorgt een inleiding waarna onze gasten met elkaar in gesprek gaan.

Alle van belang zijnde media uit de regio zijn uitgenodigd. Na de pauze krijg je als bezoeker de gelegenheid vragen te stellen en met elkaar en de inleiders in gesprek te gaan

 

Naar de organisator