De Blauwe Kiekendief

KNNV Vereniging voor Veldbiologie

Stratersdijk 25, Haaksbergen
alle leeftijden

Beschrijving

Een bijzondere roofvogel

De Blauwe Kiekendief is een bewoner van open, vochtige gebieden. Te denken valt aan moerassen, akkers en graslanden waarbij het Haaksbergerveen een geliefde winterverblijfplek voor de Blauwe Kiekendief is. Dan is die daar in de buurt van Buurse en wat valt er te eten? Gelukkig heeft de Blauwe Kiek een gevarieerd dieet van kleine zoogdieren met ook kleine vogels voor de variatie. En dit jagen gebeurt laag en vaak snel boven de grond: flappend, glijdend, af en toe draaiend of kort biddend. In het Engels wordt die ook wel ‘Sky dancer’ genoemd. Dit is een mooie omschrijving van hoe de Blauwe Kiekendief vliegt.

Blauwe Kiekendieven zijn grondbroeders en hiermee heb je meteen één van de kwetsbaarheden van de Blauwe Kiekendieven. Zij (en hun eieren) hebben te lijden aan grondpredatoren. Wat dat betreft hebben zij hier overeenkomsten met Velduilen. Wat zij beiden nog meer overeenkomstig hebben is dat zij snel door hebben waar er een nieuw geschikt terrein aanwezig is. En dat is er zeker in het Haaksbergerveen. Lange tijd is er al gewerkt om de openheid hier terug te brengen, en daar zullen de Blauwe Kiekendieven van profiteren.

 

Naar de organisator