Project Nectarindex 2023

KNNV Vereniging voor Veldbiologie

Kettingbrugweg 38, Hengelo
alle leeftijden

Beschrijving

In 2023 willen wij vervolg geven aan het project Nectarindex. In dit project gaat het om de natuurkwaliteit van wegbermen in het buitengebied. Hoe staat het er voor met de rijkdom aan planten en insecten? Dit is een project waar wij in 2022 mee zijn begonnen en stukje bij beetje wordt het buitengebied ingekleurd met waarden die aangeven hoe het gesteld is met de nectarhoudende bloemen. Meer informatie is te vinden op: https://www.floron.nl/nectarindex. Hier is ook te zien hoe Enschede er vorig jaar voor stond.

Zoals je weet gaat het niet goed met de flora en fauna langs onze wegen. Steeds meer ruigte en steeds minder bloeiende planten, dus minder nectar. En daardoor weer minder wilde bijen en andere insecten. Meestal komt dat doordat bermen steeds op dezelfde ruwe manier wordt geklepeld. Beter zou het zijn als er ecologisch maaibeheer wordt toegepast, rekening houdend met plaatselijke omstandigheden. Met de Nectarindex kunnen we daar inzicht in krijgen.

 

Naar de organisator